Добродојдовте на веб порталот на МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СИНИОТ ШТИТ. СИНИОТ ШТИТ е невладина организација основана и поддржана од УНЕСКО и воедно претставува еквивалент на Црвениот крст, а работи во делот на заштитата на културното наследство за време на опасност, вонредни состојби и војни.

ФОРУМ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ВТОРИОТ ПРОТОКОЛ ОД ХАШКАТА КОНВЕНЦИЈА ОД 1954 ГОДИНА

На 29.11.2013 година Здружението за заштита на културното наследство во опасност МНК Син штит во ЛУ Музеј на град Скопје го реализираше форумот „Имплементација на Вториот протокол од Хашката конвенција од 1954 година“.

Повеќе


ФОРУМ: ЗАШТИТАТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО МУЗЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА - СОСТОЈБИ И ИСКУСТВА

На 17.12.2012 година Здружението за заштита на културното наследство во опасност МНК Син штит во Кинотека на Македонија го реализираше форумот „Заштитата на културното наследство во музеите во Македонија – состојби и искуства“.

Повеќе


ФОРУМ: БИБЛИОТЕЧНОТО И КИНОТЕЧНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО МАКЕДОНИЈА - СОСТОЈБИ И ЗАШТИТА

Здружението за заштита на културното наследство во опасност МНК Син штит на 27.11.2012 година во Музејот на Македонија го реализираше форумот „Библиотечното и аудиовизуелното културно наследство во Македонија – состојби и заштита“.

Повеќе


10 Години МНК СИН ШТИТ

На 26 октомври 2012 година во Безистенот при Заводот и музеј Штип, Здружението за заштита на културното наследство во опасност МНК Син штит го одбележа својот јубилеј – 10 години од основањето на Македонскиот национален комитет на Синиот штит.

повеќе