Конференции

  • Конференција на Асоцијацијата на национални комитети на Синиот штит, 25-27.04.2012, Виена, Австрија;
  • Конференцијата на Бордот на ANCBS и на Конференцијата на Светскиот археолошки конгрес, 06-10.04.2010, Виена, Австрија;
  • Конференцијата на Бордот на ANCBS, 16.10.2010, Хаг, Холандија;
  • Конференција на Меѓународниот комитет на Синиот штит и на Асоцијацијата на национални комитети на Синиот штит, 02-05.12.2009, Париз, Франција;
  • Конференција на Бордот на Асоцијацијата на национални комитети на Синиот штит, 12.06.2009, Хаг, Холандија;
  • Конференција на Меѓународниот комитет на Синиот штит, 07-09.12.2008, Хаг, Холандија;
  • Конференција на Меѓународниот комитет на Синиот штит, 19-14.08.2007, Виена, Австрија;
  • Конференција на Меѓународниот комитет на Синиот штит, 27-28.09.2006, Хаг, Холандија;
  • Конференција на Фондот на принцот Клаус, 25-26.09.2006, Хаг, Холандија.