Организациона структура

Претседател

 • Даворин Трпески, УКИМ - Институт за етнологија и антропологија, Скопје

Секретар

 • Оливера Џартовска Тачевска, Музеј на град Скопје

Претседател на Собрание

 • Стефан Данев, Народен музеј, Св. Николе

Потпретседател на Собрание

 • Сунчица Веселиновска, Кинотека на Македонија

Извршен одбор

 • Крсте Богоески, УКИМ - Институт за етнологија и антропологија, Скопје;
 • Захаринка Алексоска Бачева, Музеј на современа уметност, Скопје;
 • Јован Ристов, Национален конзерваторски центар, Скопје;
 • Митко Богдановски, Музеи на Македонија, Скопје;
 • Ванчо Ивановски, Управа за заштита на културното наследство, Скопје.

Надзорен одбор

 • Кира Петковска - Завод и музеј Штип;
 • Станојка Тодоровска - Архив на Македонија, Скопје;
 • Бранислава Михајлова - Природонаучен музеј, Скопје.